Sbor dobrovolných hasičů
 Hodyně u Skuhrova
 okres Beroun 

 
   AKTUÁLNĚ
   O NÁS 
   HISTORIE 
   DOKUMENTY 
   FOTO 
   ODKAZY 
   KONTAKT 

Ze života Sboru dobrovolných hasičů v Hodyni

Upravený příspěvek ze slavnostní schůze konané dne 1.3.2014 ke 101. výročí založení Sboru.

V době založení hasičského spolku před 101 lety byla osada Hodyně ve svazku s obcí Svinaře, k níž patřily i osady Lhotka a Halouny. Svinaře měly hasičský sbor od r. 1895. V něm byli i členové z Hodyně. Iniciátorem založení vlastního sboru byl pan Antonín Zamrazil. A tak 1.1.1913 byla v Hodyni svolána valná hromada a bylo ustaveno založení sboru v následujícím složení:
Antonín Zamrazil – předseda
Čeněk Veselý – zástupce
František Melichar – jednatel
Josef Kácha – pokladník.
Členové: Mottl, Ledvina, Marhoul, Žáček, Kliment, Hrubý, Pechar.
Příspěvkoví členové: Linhart, Melichar Bohumil, Veselý František, Melichar Antonín, Veselý Karel.

Dne 6.1.1913 byla zaslána žádost o povolení sboru na C. k. okresní hejtmanství v Hořovicích.
Rozhodnutí o povolení došlo Spolku dobrovolných hasičů v Hodyni 1.3. 1913, což je oficiální datum jeho založení.
Spolek požádal o finanční podporu obec Svinaře na doplnění stejnokrojů pro zbývající členy (stejnokroje měli členové, kteří byli registrováni ve spolku ve Svinařích). Sbor dostal podporu od věcného fondu 500 Kč. Během roku již měli stejnokroje všichni členové sboru. Koncem roku 1913 bylo ve Svinařích a přilehlých obcích rozmístěno vojsko rakouské armády a bylo zabydleno ve všech usedlostech. To již byla částečná příprava na válku, i když v následujícím roce 1914 činnost sboru ještě pokračovala. V únoru byl konán ples na podporu spolku – výtěžek 160 Kč. Zemská správa poskytla 250 Kč. V témže roce byla zakoupena ruční stříkačka na potahovém podvozku, byla umístěna u p. Mottla, protože Sbor neměl vlastní objekt. Dne 26. Července byl zavražděn v Sarajevu následník trůnu František Ferdinand d´Este a 14. září 1914 byla Rakouskem vyhlášena válka Srbsku, která se rozšířila ve válku světovou. Činnost sboru v Hodyni byla přerušena až do r. 1918. Většina členů byla povolána do vojenské služby. Po skončení války byla 9. listopadu 1918 činnost spolku obnovena. Zvolen byl nový výbor:
František Melichar – starosta
Antonín Zamrazil – velitel

V roce 1919 měla osada Hodyně 18 čísel a 105 obyvatel, počet členů sboru 13 a 9 přispívajících. Náčiní: stříkačka s podvozkem, 10 hadic, 4 savice, 2 žebříky, 1 lano, bourací náčiní, výzbroj pro 8 členů. Rybník ve středu obce byl upraven jako požární nádrž. Část z topolů, vysázených v roce 1900 na jeho břehu, byla v 70. letech vykácena a nahrazena lipami. Rybník se vždy po 10 letech čistil za pomoci občanů. Naposledy bylo odstraněno bahno v roce 2003. Činnost sboru v letech 20 až 35 dále pokračovala. Z vlastních zdrojů si sbor v Hodyni postavil u rybníka hasičskou zbrojnici pro uskladnění hasičské stříkačky a hasičského příslušenství. V roce 1925 byly dokoupeny další hadice a příslušenství. V té době činila hodnota vybavení 5 500 Kč. Při požáru ve Svinařích rozvinuto 140 m hadic. V roce 1935 se Hodyně osamostatnila ze svazku se Svinařemi a měla vlastní samosprávu a vlastní katastr. V těchto letech se pod vlivem událostí v Evropě a německé rozpínavosti začaly konat protiplynová cvičení na návsi a byly pořádány samaritánské kurzy a přípravy na obranu obyvatel. 7. Listopadu 1935 byl vyznamenán za dlouholetou činnost Antonín Zamrazil. V roce 1938 byla v Československu vyhlášena mobilizace a 15.3.1939 bylo Československo zabráno. Činnost sboru byla v letech 1939 – 1945 omezena a k obnovení činnosti došlo 7. července 1945 na valné hromadě. Předsedou zvolen Karel Melichar a velitelem Václav Kliment. V roce 1957 zakoupena motorová stříkačka R8 se skříňovým podvozkem k připojení za traktor nebo jiné motorové vozidlo. V roce 1958 bylo založeno JZD zrušením soukromých zemědělských podniků a obec Hodyně spojena s obcí Skuhrov. Skuhrov měl 3 požární sbory – Hatě, Drahlovice, Hodyně. V Hodyni byl v roce 1945 postaven domek, ve kterém byl umístěn obecní úřad. Po připojení obce ke Skuhrovu získal objekt k užívání požární sbor v Hodyni jako prostory pro uložení výzbroje a pro spolkovou činnost. V roce 1970 byl domek opraven, zateplen a byla k němu přistavěna garáž pro motorovou stříkačku. Původní zbrojnice je využívána jako sklad. V letech 1960 – 1980 byla v Hodyni za pomoci hasičského sboru a dalších občanů vybudována dešťová kanalizace zatrubněním stok, zhotoveny chodníky přes celou obec a vyasfaltována náves. Do rybníka na návsi byla přivedena voda z pramene od lesní cesty potrubím průtoku 10 l/min tj. 15 000 l/den a odvod vody z rybníka byl proveden trubkami do potoka. Činnost sboru v posledních letech byla stále omezována stárnutím členů a odlivem mladých do měst za lepším zaměstnáním. Náš sbor v letech 1980 – 2010 fungoval v obci Skuhrov jako 2 členná požární hlídka pro nenadálé situace. Starosta Kácha Jiří, velitel Marhoul Josef. Dne 12.10.2013 bylo u OSH v Berouně zrušeno placení příspěvků požárního družstva ze 6 na 3 členy, aby se nemusel zrušit SDH Hodyně.
V létě roku 2013 bylo ve spolupráci Obecního úřadu Skuhrov a Sboru dobrovolných hasičů uspořádáno v Hodyni slavnostní setkání rodáků a přátel Hodyně ke 300letému výročí morové události a 100letému výročí založení hasičského sboru. Toto setkání mělo značnou odezvu u obyvatel jak staré, tak i nové části obce a v návaznosti na něj byla na den 19.1.2014 zorganizována volná hromada za účasti přátel a zájemců o práci v hasičském sboru. Na valné hromadě byli přijati čtyři noví členové a zvolen výbor. Na následující valné hromadě dne 15.2.2014 byl přijat jeden nový člen a doplněn výbor na 5 členů ve složení:
Josef Hanzl – starosta
Michal Toth – náměstek starosty
Miloslav Vinš – velitel
Jakub Zásměta – jednatel
Jiří Linhart – hospodář.

Lze konstatovat, že od počátku roku 2014 se hasičská činnost v Hodyni začíná aktivizovat a očekává se rozšíření sboru ještě o další nové členy. Věříme, že všem členům Sboru chuť do práce vydrží a že „hasičskou káru“ v Hodyni popotáhnou zase o kousek dál.
 SDH Hodyně, Hodyně 2, 26727 Skuhrov  -  sdh.hodyne@seznam.cz Poslední aktualizace: 10.01.2016